Eroottisen tantran työpajojen sisältö

Nämä eroottisen tantran perusteiden työpajat tarjoavat ainutlaatuisen näköalan seksuaalisuuteen ja eroottisen tantran maailmaan. Tantran näkökulma eroottisuuteen ja seksuaalisuuteen on estoton, käytännöllinen ja rakkautta sekä henkisyyttä korostava. Henkisyyden ja seksuaalisuuden erkaantuminen toisistaan on etenkin nykyajan ongelma. Tantriseen asenteeseen kuuluu avautuminen syleilemään kaikkea elämässä valppaalla tietoisuudella ja sanomaan elämälle KYLLÄ. Tantran ymmärryksen mukaan kaikki elämän eri puolet ovat toisiinsa yhteydessä ja lopulta yhtä valaistuneessa mielessä

Työpajat antavat uudenlaisen ja kohottavan ymmärryksen seksuaalisuudesta ja mahdollisuudesta käyttää seksuaalienergiaa henkisen kasvun välineenä. Seksuaalienergia on olemuksemme voimakkain potentiaali sekä itsessään neutraali voima, ja kun se ohjataan tietoisesti henkiseen kasvuun, tulokset ovat hyvin nopeita. Tantran yksilö- ja pariharjoituksissa opitaan oman kokemuksen kautta tulemaan tietoiseksi seksuaalienergiasta ja aistillisuudesta. Tietoisuus on avainasemassa jotta opitaan hallitsemaan tätä energiaa.

Vaikutuksia

Tantrisen harjoituksen kautta mies oppii kuinka rakastelun kestoa voi pidentää lähes loputtomiin hallitsemalla siemensyöksyä ja muuntamalla se moniksi orgasmeiksi. Nainen oppii vapautumaan rakastelussa ja kokemaan monia erilaisia orgasmeja. Rakastelusta tulee etenkin kohtaamista ja toisen sekä itsen syleilyä rakkaudessa. Samalla nautinto lisääntyy huomattavasti ja turhautuminen loppuu. Eroottista energiaa voi jalostaa ja sille voi oppia antamaan kauniita ja aistillisia ilmaisuja menettämättä sen ominaisluonnetta ja voimaa. Yhteys ja kommunikaatio parin välillä syvenee ja rakastavaiset löytävät helpommin jokaiseen hetkeen kätkeytyvän ihmeellisyyden ja kauneuden.

Avautuminen rakkaudelle

Termi tantraseksi johtaa harhaan, koska se liittää tantran ainoastaan seksuaaliseen toimintaan. Eroottisessa Tantrassa seksuaalisuus on lähtökohta, perusta tai energialähde. Seksuaalienergiaa voi ohjata myös eroottisten toimintojen ulkopuolelle ja tällä saavuttaa esimerkiksi parantunut terveys, elämänilo ja elämänlaatu, syvä rentoutuminen ja lisääntynyt huomiokyky arkisissa tilanteissa, avautuminen rakkaudelle, empatiakyvyn lisääntyminen ja rakastetun syvä tunteminen, henkisten kokemusten syveneminen, mielen voiman ja tehokkuuden kasvu älyllisissä ponnisteluissa, nopeampi selviytyminen parisuhteen vaikeuksista ja kriiseistä, suurempi harmonia parin välillä, lisääntynyt spontaanius ja rohkeus itseilmaisussa ja lisääntynyt itseluottamus.

Työpajojen sisältö - Tantra Helsinki/Tampere

  • Tantran filosofian perusteet tantran tavoitteiden ja harjoitusten mekanismien ymmärtämiseksi
  • Seksuaalinen kontinenssi eli menetelmiä seksuaalisen energian hallitsemiseksi
  • Yksilöharjoitusten perusteet eroottisessa tantrassa: Tutustuminen oman olemuksen hienovaraisiin voimiin ja niiden hallinta tantrisen hathajoogan harjoitusten kautta. Keskittyminen, hengitys ja meditaatio seksuaalienergian jalostamisen välineenä. Tantraharjoituksia aistillisuuden ja herkkyyden herättämiseksi, voimistamiseksi ja kanavoimiseksi. Harjoituksia orgasmikokemusten pidentämiseksi ja hienovaraistamiseksi. Lantionpohjan lihasten harjoittamista.
  • Muita välineitä: ruokavalio, anatomia, miehen ja naisen reaktioiden ja tarpeiden erilaisuus, pitkiä parisuhteita rohkaisevien asenteiden kehittäminen.
  • Ryhmässä tehtävät harjoitukset, joiden tarkoituksena on laajentaa kokemusta itsestä ja lisätä läsnäoloa tässä hetkessä  
  • Tantraseksistä sydämeen - estoton mutta vastuullinen seksuaalisuus.
  • Henkisyys ja seksuaalisuus haastamassa psykologisia, sosiaalisia ja yhteiskunnalisia tabuja

Voit osallistua työpajoihin parin kanssa tai ilman. Eroottiset harjoitukset jäävät kotiläksyksi ja kurssilla pidetään vaatteet päällä. Valmistaudu varaamaan aikaa viikonloppujen välillä, jotta ehdit kokeilemaan lukuisia kotitehtäviä!

Kurssipaikkoina ovat Helsinki ja Tampere ja muutkin paikkakunnat jos kysyntää on riittävästi.

Lämpimästi tervetuloa!