Mitä tantra on?

Natha on kokonaisuudessaan tantrinen koulu - myös joogakurssien ydin kumpuaa tantrisesta perinteestä. Tantra on ikivanha henkinen oppisuunta. Sanskritin kielen sana tantra muodostuu kahdesta osasta: tan tarkoittaa venyttämistä ja tra säilyttämistä. Yhdessä ne käännetään usein laajentumiseksi tai mielen ja kehon yhdistymiseksi. Tantra on nimi sekä tietylle henkiselle oppisuunnalle että joukolle tähän oppisuuntaan kuuluvia kirjoituksia (Tantrat).

Tantrinen perinne on huomattavasti laajempi kuin miten se länsimaissa käsitetään. Karkeasti ottaen tantrinen perinne jakaantuu kahteen osaan: vasemman käden ja oikean käden tantraan. Näistä ainostaan vasemman käden tantra liittyy eroottisuuteen. Vasemman käden tantran osuus perinteestä on vain viisi prosenttia, ja loput 95 prosenttia on joogaa, meditaatiota ja muita henkisiä harjoituksia. Tantran harjoittajan keho puhdistuu ja energiakanavat sekä seitsemän cakraa - energian ja tietoisuuden keskusta - avautuvat. Tämä tapahtuu klassisen joogan asentojen ja energian hallitsemiseen tähtäävän harjoittelun avulla.

Rakastelu henkisen kasvun työkaluna

Eroottinen tantra yhdistää kehon ja mielen sekä ilon ja hengellisyyden. Monissa hengellisissä perinteissä seksuaalisuutta yritetään välttää, tai se jopa tuomitaan likaiseksi ja pahaksi. Tantrassa taas seksuaalisuus ja nautinto nähdään puhtaasti energiana, jonka käyttö määrittelee sen hyödyllisyyden tai haitan henkiselle kehitykselle.

Sekä taolaisessa perinteessä että tantrassa vältetään alaspäin suuntautuvaa, räjähtävää orgasmia. Miehen tapauksessa tämä räjähtävä orgasmi tapahtuu siemensyöksyn yhteydessä. Tantrassa energia sen sijaan johdetaan paljon voimakkaampaan orgasmiin korkeammalla tasolla. Tällä tavalla energiaa ei kadoteta, ja rakastelua voidaan jatkaa tavallista pidempään, jopa tuntikausia. Kun energia hallitaan keskittyneesti, tietoisuuden korkeammat tasot avautuvat, mikä vaatii paljon energiaa. Vähitellen tästä muodostuu melkoinen seikkailu, joka mahdollistaa korkeiden tietoisuuden tasojen kokemisen.

Klassisessa tantrassa on hyvin tärkeää keskittyä rakkauteen enemmän kuin seksiin. Seksi on moottori, mutta ilman rakkautta se ei kykene nostamaan ketään korkeammalle tasolle. Tantrisella tavalla rakasteleminen voimistaa valtavasti rakastavaisten tunteita ja tekee suhteesta hyvin syvän. Useimmat ihmiset ymmärtävät rakkauden ehdollisella tavalla tarkoittaen, että jos teet mitä minä haluan, niin rakastan sinua. Tässä yhteydessä tarkoitetaan rakkautta ilman ehtoja.

Shakti ja Shiva - jumalallinen pari

Shakti ja Shiva ovat tantrinen ilmaisu feminiiniselle ja maskuliiniselle, kuten yin ja yang taolaisessa perinteessä. Eroottisessa tantrassa mies keskittyy näkemään naisessa Shaktin ja nainen näkemään miehessä Shivan. Tätä kutsutaan jumalallisen näkemiseksi kumppanissa. Kun olemme rakastuneita, tämä on hyvin helppoa, mutta yleensä ihmiset unohtavat sen rakastumisen tunteen haihtuessa. Kun kykenee näkemään jumalallisen kumppanissa, tapahtuu rakastelu myös sielun tasolla eikä ainoastaan kehoissa. Tällainen kohtaaminen luo automaattisesti syvän tunteen pyyteettömästä rakkaudesta. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että pari kykenee pysymään hyvin korkeilla värähtelytasoilla, mikä näkyy hämmästyttävinä tietoisuuden kohoamisina. Tällaisessa tilassa ei voi olla mitään negatiivisia tunteita. Omistushalu, mustasukkaisuus, viha ja masennus häviävät menneisyyteen. Näin rakastelusta tulee ekstaattinen meditaatio, matka iloon ja riemuun. Tämä voi kuulostaa liioittelulta, mutta sitä se ei todellakaan ole.

Tantraa harjoittava pari tuntee itsensä kuin jumalaksi ja jumalattareksi ja kokee rakastelevansa jumalan tai jumalattaren kanssa. Tantrisesta näkökulmasta jokaisen ihmisen todellinen sisäinen luonne onkin jumalallinen. Yleensä emme vain ole tietoisia siitä. Pidemmälle ehtineet tantran harjoittajat voivat kokea ykseyden, jossa kaikki tunteet erillisyydestä katoavat rakastelun aikana ja pari saavuttaa tietoisuuden korkeimmat asteet. Tätä on Shivan ja Shaktin täydellinen yhtyminen.

Eroottinen tantra ei muuta rakastelua ja seksuaalisuutta monimutkaiseksi - päin vastoin, voimakkain tunne tantrisen rakastelun aikana ja jälkeen on luonnollisuus ja yksinkertaisuus. Lopultakin ymmärrämme, miksi mies ja nainen haluavat rakastaa ja rakastella toisiansa.