Valmistaudu ekstaasiin

 

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Rakasteleminen täydellisellä seksuaalisella kontinenssilla luo valtavan hienovaraisen sähkömagneettisen kentän. Sen saa aikaan kahden rakastavaisen kehojen dynamisoitu ja kuohuva elinvoiman energia, joka sublimoidaan harmonisesti. Tämä salaperäinen ja kiehtova prosessi, jonka jokainen ihminen kokee, enemmän tai vähemmän, on objektiivinen tosiasia. Rakkaus vahvistaa hyvin paljon hienovaraista energiaa, joka aikaansaa onnellisuutta. Euforinen ja polaarinen energeettinen virta alkaa elinvoiman tasolta Muladhara chakrasta (juurikeskus) ja sukuelinten alueelta. Sublimaatioprosessin ilmaantumisesta ja vahvistumisesta johtuen se nousee vatsan alueelle ja sitten sydämeen, jatkaen kohti aivoja. Kun se saavuttaa tämän tason, intensiivisesti dynamisoitu mieli kylpee valtavassa energiavirrassa, joka saa aikaan autuudellisen yhtymisen kahden aivopuoliskon välille. Tällä tavalla estetään mielen taipumus pysyä itsekkään, rajoittuneen ja lyhytaikaisen yksilöllisyyden ehdollistamana.

Näinä ainutlaatuisina hetkinä, jolloin olemme avoimia sille, että loputon Makrokosmos heijastuu meihin, me syleilemme kaikkea syvässä ekstaasissa. Intuitiomme avulla me pääsemme välittömästi sisälle omaan sisäiseen mikrokosmokseemme, jossa resonanssi-ilmiöt aikaansaavat sen, että tunnemme olevamme täynnä ylevää energiaa ja vapaita sekä tyhmistä ja halvaannuttavista ennakkoluuloista, että sosiaalisesta identiteetistä.

Rakasteleminen täydellisen kontinentisti rakastamamme ihmisen kanssa avaa salaperäisen portin, jonka kautta voimme helposti päästä Makrokosmoksen manifestaation korkeampiin hienovaraisiin piireihin, voidaksemme maistaa joka hetki, ylitsevuotavan onnellisina, Maailmankaikkeuden suuruutta ja sen jumalallisia mysteereitä. Idän viisaat miehet ovat olleet ja ovat edelleen tietoisia näistä ylevistä ilmiöistä ja he ovat käyttäneet niitä viisaasti ja hyödyllisesti noustakseen ja sukeltaakseen Makrokosmisen Kokonaisuuden manifestaation kaikkein korkeimpiin ja jumalallisiin sfääreihin. Tuhansista salaisista tekniikoista, joita he käyttävät, esittelemme yhden, joka on hyvin helppo ja tehokas.

Se kiihdyttää henkistä kehitystä

Kun olemme yhdessä vastakkaista sukupuolta olevan ihmisen kanssa, jota rakastamme hyvin paljon ja joka myös rakastaa meitä hyvin paljon, voimme valita sen, että koemme yhdessä hienovaraisen energeettisen yhteyden ja samaistumisen tilan aurojemme välillä, elinvoimaisella, psyykkisellä, mentaalisella ja henkisellä tasolla. Avain tähän täynnä rakkautta ja avoimuutta olevan joogisen pariskunnan ainutlaatuiseen oivallukseen, on synkronoitu hengitys.

Ensin tekniikan tekee parista toinen ja toisena päivänä toinen. Aluksi oletetaan, että rakastaja pyrkii hengittämään samaan tahtiin rakastettunsa kanssa. Menestyminen tässä tekniikassa saa aikaan ja vähitellen vahvistaa täydellisen samaistumisen tilaa (samyama), jossa tunnettu kohde (rakastettu), tuntija (rakastaja, joka täydellisesti synkronoi hengityksensä rakastettunsa kanssa) ja tieto ovat yhtä (toisin sanoen, ne ovat täydellisesti yhtyneet ja samanaikaiset). Tässä tieto edustaa monimutkaista ja empaattista, telepaattista, intuitiivista ja ekstaattista tietoisuudensiirrontilaa, jonka rakastaja kokee täysin. Hän kokee ikään kuin olevansa samaan aikaan oma itsensä ja rakastettunsa. Tietoisuus Kokonaisuudesta, joka suodattuu sekä hänen oman tietoisuutensa kautta että hänen rakastettunsa kautta, rikastuttaa häntä ainutlaatuisen paljon. Tämä mahdollistaa hänelle poispääsyn sisäisen maailmankaikkeuden rajoituksesta.

Tämä tekniikka on uusi tapa tuntea yliluonnollisella tavalla ihmiset, joita rakastamme ja jotka rakastavat meitä. Se on korkeampi tapa lisätä psyykkistä, mentaalista ja henkistä läheisyyttä toisen ihmisen salaperäisen maailmankaikkeuden kanssa, erityisesti silloin, kun me täynnä transfigurointia pyrimme syventämään rakkaussuhdettamme kokeaksemme valtameren kaltaisia onnellisuuden tiloja.

Synkronoitu hengitys parisuhteessa sallii meidän tulla myös intuitiivisesti tietoisiksi toisiaan täydentävistä ominaisuuksista, jotka polarisoivat meitä ja suovat meille syvän täyttymyksen moninaisilla tasoilla, mikä johtuu resonanssi-ilmiöstä, joka saa ne aikaan ja voimistaa niitä rakastettumme läsnä ollessa. Tämän tekniikan systemaattinen harjoittaminen yhdistää nautinnon, onnellisuuden, empatian ja telepatian sekä psyykkisen, mentaalisen ja henkisen kehityksen kiihtymisen. Harjoittamalla tätä tekniikkaa ainakin kerran viikossa, herätetään nopeasti empaattiset ja telepaattiset kyvyt sekä henkinen intuitio.

Rakastavaisista tulee yhtä

Voidakseen harjoittaa synkronoitua hengitystä on välttämätöntä, että rakastavaiset ovat sängyssä yhdessä ja syleilevät toisiaan intiimisti; jos mahdollista päät kohti magneettista pohjoista ja jalat kohti magneettista etelää. Hän, joka synkronoi hengityksensä toisen kanssa, pitää silmänsä kiinni. Hän keskittyy sisäänpäin ja on hyvin tarkkaavainen, pyrkien kuuntelemaan rakastajansa hengityksen rytmiä; samalla toinen hengittää normaalisti, niin kuin hän yleensä tekee. Vähitellen hän alkaa virittäytyä yhä paremmin rakastajansa hengityksen toisiaan seuraaviin vaiheisiin; sisäänhengitys, täytenä pidätys, uloshengitys ja tyhjänä pidätys, pyrkien siihen, että kahdesta rytmistä tulee identtiset.

Jossain vaiheessa huomaamme, että synkronisointiprosessi säilyy spontaanisti, vaikka emme enää kiinnitä siihen huomiota. Kun saavutamme tämän vaiheen, samaistumme hienovaraisesti, elinvoimaisesti, energeettisesti, psyykkisesti ja mentaalisesti rakastettumme kanssa ja tunnemme vähitellen kokonaisen sarjan kokemuksia, intuitioita ja ilmiöitä, joista edellä oli puhe. Tämän jälkeen tunnustelemme hiljaa paikoillamme, niin kauan kuin haluamme, tiloja, jotka ilmaantuvat spontaanisti maailmankaikkeuteemme ja jatkamme tämän ihanan resonanssin tutkimista aktiivisella, dynaamisella tavalla kontinentin rakastelun aikana. Pitämällä hengityksen synkronisoituna rakastettumme kanssa muuttamatta sitä, olemme vuorovaikutuksessa hänen kanssaan huulien, käsien, rintakehän tai sukuelinten kautta. Pysymme rauhallisina ja rentoina. Huomaamme miten hengityksemme rytmi muuntuu ja synkronisoituu rakastettumme hengityksen kanssa, joko se kiihtyy tai hidastuu.

Kontinentin rakastelun aikana sisäinen energia, joka sublimoidaan, lisääntyy ja se sulkee meidät täysin sisäänsä. Olemme täysin avoimia, sukellamme laajentuneina värähtelyjen aaltoihin, iloon, mielihyvään, orgasmiin. Sallimme kaiken tuon valtavan energian sublimoitua kohoamalla ja kulkea olemuksemme läpi. Jatkamme hengitystä spontaanisti samassa rytmissä toisen kanssa, vaipuneina haluun sulautua. Viimeisessä vaiheessa, täynnä epäitsekkyyttä, avaamme sydämemme jumalalliselle rakkaudelle, joka ilmenee kauttamme ja laajenemme loputtomasti, syleilläksemme Häntä, joka syleilee meitä lakkaamatta, Jumalaa.