Laajan tantrakurssin sisältö

Oppitunnin kulku

Laaja tantrakurssi järjestetään kerran viikossa reilun kahden tunnin ajan. Jokainen tapaaminen sisältää harjoituksia ja teoriaa. Harjoitusosuus kestää noin 90 minuuttia ja siinä tehdään aiemmin opittuja ja uusia harjoituksia sekä loppurentoutus yhdessä. Tantran periaatteita ja kulloisenkin uuden tekniikan teoriaa opiskellaan 30-60 minuuttia.  Oppilaat edistyvät harjoituksessa askel kerrallaan. Oppitunneilla tekniikat tehdään yksilöllisesti ja ne eivät ole luonteeltaan eroottisia. Kurssi alkaa perinteisistä joogisista asennoista (hatha-joogan asanat), jotka opetetaan tantrisesta perspektiivistä. Kurssi kehittyy asteittain luonteeltaan esoteerisempiin tantrisiin tekniikoihin.

Laaja tantrakurssi on systemaattinen ja syvällinen kokonaisuus, joka paljastaa yksi kerrallaan tantran mysteerit. Kurssilla annettavat tehokkaat tekniikat ovat peräisin salaisista ikivanhoista tantrisista opetuksista, jotka on mukautettu moderniin elämään. Tantrisista tekniikoista kerrotaan rationaalisella ja maanläheisellä tavalla. Opetukset auttavat oppilasta asteittaisessa elämän eri osa-alueiden muutoksessa ja tantrisen elämänasenteen kehittämisessä. Tantrinen näkökulma paljastaa ihmeellisen ja henkisen jokapäiväisessä ja maallisessa.

Lisäksi harjoitusryhmät erikseen naisille ja miehille

Tantrakurssi sisältää viikottaisten tuntien lisäksi miehille ja naisille mahdollisuuden erillisiin harjoitusryhmiin, jotka kokoontuvat kahden viikon välein. Näissä ryhmissä syvennetään ymmärrystä tantrasta. Miehet opiskelevat tantran maskuliinista puolta, autenttisen miehisen voiman salaisuuksia ja naiset perehtyvät feminiinisiin mysteereihin. Ryhmän tuki tekee harjoituksista tehokkaan keinon sisäisten voimavarojen ja mahdollisuuksien kehittämiseen. Tantrinen harjoitus tähtää oman olemuksen muokkaamiseen kohti täydellisyyttä.

Kurssin sisältöä 2. vuosikurssista eteenpäin

  • Opetus tantriseen Mahavidya- perinteeseen
  • Pranayama ja muut edistyneemmät Hatha jooga -tekniikat
  • Tantrisen parisuhteen periaatteet
  • Pariasanat
  • Shivan eri aspektit
  • Astrologia
  • Vijnana bhairava tantra

Vaikutukset

Harjoittaja saavuttaa harmonian ja terveyden fyysisellä, tunteiden sekä mielen tasoilla, herättää piilevät voimavaransa toteuttaa unelmia ja tavotteita. Tantran soveltaminen lisää onnellisuutta ja kykyä rakastaa. Se parantaa rakkaussuhteita, syventää ja jalostaa seksuaalisia kokemuksia ja auttaa saavuttamaan täyttymyksen elämän jokaisella osa-alueella. Sisäiset transformaatiot johtavat harjoittajan huomaamaan, että hän on pääasiallisesti henkinen olento, autuas ja ikuinen, läheisesti yhteydessä muihin luontaisessa sielujen verkostossa. Tantrinen elämänviisaus alleviivaa kaiken ykseyttä.

Jatkuva tantra-kurssi on kutsu jokaiselle ihmiselle sanoa KYLLÄ elämälle!