Laajan tantrakurssin sisältö

 

Tantratunnin kulku

Laajan tantrakurssin tunnit ovat kerran viikossa ja kestävät kaksi ja puoli tuntia. Jokainen tapaaminen sisältää harjoituksia ja teoriaa. Harjoitusosuus kestää noin 90-105 minuuttia ja siinä tehdään aiemmin opittuja ja uusia harjoituksia sekä loppurentoutus yhdessä. Tantran periaatteita, uusien harjoitusten teoriaa ja tantrista elämäntapaa opiskellaan 45-60 minuuttia. Harjoituksessa edistytään askel kerrallaan ja aloitamme helpoista harjoituksista. Kurssi alkaa perinteisistä joogisista asennoista (hathajoogan asanat), jotka opetetaan tantrisesta perspektiivistä. Kurssi kehittyy asteittain luonteeltaan esoteerisempiin tantrisiin tekniikoihin.

Laaja tantrakurssi on systemaattinen ja syvällinen kokonaisuus, joka paljastaa yksi kerrallaan tantran mysteerit. Kurssilla annettavat tehokkaat tekniikat ovat peräisin salaisista ikivanhoista tantrisista opetuksista, jotka on mukautettu moderniin elämään. Tantrisista tekniikoista kerrotaan rationaalisella ja maanläheisellä tavalla. Opetukset auttavat oppilasta asteittaisessa elämän eri osa-alueiden muutoksessa ja tantrisen elämänasenteen kehittämisessä. Tantrinen näkökulma paljastaa ihmeellisen ja henkisen jokapäiväisessä ja maallisessa. Voit opiskella aina 10.vuoteen asti tantraa tällä kurssilla, joka on ainutlaatuinen maailmassa.
 

Ensimmäisen vuoden sisältöä

Tantrakurssi jakaantuu jaksoihin, joissa ensimmäisenä vuotena opiskelemme tantran näkökulmaa elämän eri puoliin chakrojen kautta. Chakrat ovat ihmisen energiakeskuksia ja tarjoavat suoran pääsyn maailmankaikkeuden loputtomiin energiavarantoihin. Ne ovat myös avaimia tietoisuuden eri tasoille ja tarkka kartta sisäisestä maailmankaikkeudestamme. Jokainen chakrajakso kestää n. 1,5 kuukautta, jonka aikana tehdään harjoituksia tietyn chakran energian voimistamiseksi ja tasapainottamiseksi, jolla on syvällisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Chakraharjoitusten avulla itsetuntemus syvenee ja tietoisuus laajenee. Alla on lyhyt kuvaus ensimmäisen vuoden sisällöstä.

1. JAKSO: Tantran periaatteet & perusharjoitukset

Tietoutta ihmisen hienovaraisesta anatomiasta ja energiasta, Shiva ja Shakti, polariteetin ja resonanssin periaatteet, asanaharjoitusten ja meditaation perusta

2. JAKSO: Elinvoima & juurikeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita juurikeskuksen eli Muladhara chakran herättämiseen. Elinvoimaisuuden tärkeys, maadottuminen, vakaus ja piilevä voima Kundaliini Shakti. Perehdytään vallitseviin tietoisuuden tasoihin, niiden sisäisiin asenteisiin ja rajoitusten ylittämiseen.

3. JAKSO: Seksuaalisuus & sakraalikeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita sakraalikeskuksen eli Svadhistana chakran herättämiseksi. Tutustuminen seksuaaliseen kontinenssiin, tantriseen erotiikkaan, miehen ja naisen moniorgastisuuteen, seksuaalisen energian transmutaatioon ja sublimaatioon. Intensiivisen nautinnon, luovuuden ja hallitun mielikuvituksen tärkeys.

4. JAKSO:  Tietoinen itsensä kehittäminen ja tahdonvoima & napakeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita napakeskuksen eli Manipura chakran herättämiseksi. Sisäisen alkemian, hienovaraisen tulen, itseluottamuksen ja tietoisen ponnistelun tärkeys. Moraali tantrassa, Yamat ja Niyamat, egon periaate, terveellinen elämäntapa ja ruokavalio.

5. JAKSO: Sydämestä eläminen, tunteiden tasapaino & sydänkeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita sydänkeskuksen eli Anahata chakran herättämiseksi. Aktiivisen rakkauden, empatian, hyväksymisen, nöyryyden ja anteliaisuuden tärkeys. Sydämestä käsin eläminen henkisellä polulla. Tantrinen parisuhde.

6. JAKSO: Intuitio ja laajempi tietoisuus & kurkkukeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita kurkkukeskuksen eli Vishuddha chakran herättämiseksi. Elämän ihmeellisyys ja salaperäisyys, intuitiivinen älykkyys, henkisen taiteen periaatteet ja inspiraatio. Esoteerista tietoa Akasha tattvasta ja hienovaraisista äänen värähtelyistä, mantroista.

7. JAKSO: Mielen voima, meditaatio & kolmas silmä

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita nk. kolmannen silmän eli Ajna chakran herättämiseksi. Mielen kirkkaus ja keskittyminen, erottelukyky ja selkeys, muistin parantaminen ja mielen puhtaus harjoitusten kautta. Johdanto meditaatioon ja Layajoogaan. Luova visualisaatio ja mielen hallitsemisen periaatteet.
 

Viikottaisen tunnin lisäksi harjoitusryhmiä ja illanviettoja

Tantrakurssi sisältää viikottaisten tuntien lisäksi miehille ja naisille mahdollisuuden osallistua erillisiin harjoitusryhmiin, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa. Näissä ryhmissä syvennetään ymmärrystä tantrasta, keskitytään tantrisen erotiikan opiskeluun ja maskuliinisen ja feminiinisen syvempään heräämiseen. Ryhmän tuki tekee harjoituksista tehokkaan keinon sisäisten voimavarojen ja mahdollisuuksien kehittämiseen. Tantrassa harjoituksen tarkoitus on herättää kaikki se rikkaus, joka meissä jo on, mutta jota harva kokee päivittäin. Kaikki eroottiset harjoitukset jäävät kotiläksyksi.

Tunneilla on lämmin ja keskusteleva ilmapiiri. Tapaamme myös illanvietoissa sekä ensimmäisen vuoden aikana järjestetyissä chakratapaamisissa, joissa keskitytään tietyn chakran heräämiseen interaktiivisten harjoitusten kautta. Chakratapaaminen järjestetään aina yhden jakson päätteeksi.
 


Tantrakurssin sisältöä 2. vuodesta eteenpäin

  • Opetus tantriseen Mahavidya- perinteeseen
  • Pranayama ja muut edistyneemmät Hatha jooga -tekniikat
  • Tantrisen parisuhteen periaatteet
  • Pariasanat
  • Shivan eri aspektit
  • Astrologia
  • Vijnana bhairava tantra

 

Vaikutukset

Harjoittaja saavuttaa harmonian ja terveyden fyysisellä, tunteiden sekä mielen tasoilla, herättää piilevät voimavaransa toteuttaa unelmia ja tavotteita. Tantran soveltaminen lisää onnellisuutta ja kykyä rakastaa. Se parantaa rakkaussuhteita, syventää ja jalostaa seksuaalisia kokemuksia ja auttaa saavuttamaan täyttymyksen elämän jokaisella osa-alueella. Sisäiset transformaatiot johtavat harjoittajan huomaamaan, että hän on pääasiallisesti henkinen olento, autuas ja ikuinen, läheisesti yhteydessä muihin luontaisessa sielujen verkostossa. Tantrinen elämänviisaus alleviivaa kaiken ykseyttä.