Esoteerinen tantra Helsinki

Sano KYLLÄ elämälle!

Kuinka ymmärtää syvemmin oman elämän merkityksellisyys, ottaa ilolla ja avoimin sydämin vastaan kaikki, mitä elämä tuo eteen ja rohkeasti valita uusia polkuja? Kaikki alkaa muutoksesta meissä itsessämme!

Tantran aidon henkisen opetuksen ja harjoitusten kautta saamme uusia kokemuksia itsestämme ja voimme nähdä elämämme uudella tavalla. Se on tie kohti jatkuvasti suurempaa sisäistä vapautta ja tietoisuuden voiman heräämistä, elämän kauneuden syvää kokemista arjessa ja nautinnollista erotiikkaa, puhdasta olemista ja elämistä suoraan rakkaudesta käsin.

Tantra on autenttinen henkinen polku, joka tarjoaa hämmästyttävän tarkan kartan sisäisestä maailmankaikkeudestamme. Matka voi alkaa juuri siitä, missä nyt olemme elämässämme.

Tantrakurssin syvenevä opetus

Esoteerisen tantran kurssi on järjestelmällinen ja syvällinen kokonaisuus, joka paljastaa yksi kerrallaan tantran mysteerit. Sama ryhmä jatkaa vuosikursseissa eteenpäin ja joka viikko syvennytään uuteen harjoitukseen ja tantriseen periaatteeseen.

Ensimmäinen vuosi antaa peruspaketin harjoituksia ja menetelmiä sisäiseen kasvuun, energioidemme kuten eroottisen energian voimistamiseen ja kohottamiseen sekä menetelmiä tietoisuuden laajentamiseen. Vuosi on jaettu jaksoihin, joissa keskitymme tiettyyn teemaan chakrojen mukaan. Aloitamme helpoista harjoituksista. Viikottainen tantratunti kestää 2,5 tuntia, josta noin 1,5 tuntia on tantrisen joogan harjoituksia ja tekniikoita kuten asanoita ja meditaatiota. Loput tunnin kestosta on syventymistä tantrisiin periaatteisiin, harjoitusten teoreettiseen pohjaan ja tantran elämäntavan kuten tantrisen erotiikan opiskeluun.

Lisätietoa kurssista saat klikkaamalla alla olevia otsikoita:

Viikottaisten tuntien lisäksi

Kaikista harjoituksista saa kirjallisen materiaalin, jotta harjoitusta voi jatkaa kotona. Materiaalissa on myös kaikki perusasiat tantrisesta elämäntavasta ja filosofiasta. Chakra-jaksojen lopuksi on lisäksi erillinen tapaaminen, jossa keskitytään interaktiivisin harjoituksin vahvistamaan ja ymmärtämään syvemmin jakson chakran energiaa. Viikottaisen tantratunnin lisäksi voit myös osallistua naisten tai miesten omiin tapaamisiin, joissa keskitytään tantriseen erotiikkaan sekä maskuliinisen ja feminiinisen syvempään heräämiseen. Kaikki eroottiset harjoitukset tunneilta ja tapaamisista jäävät kotiläksyksi, ja pidämme huolta toisiamme kunnioittavasta ja lämpimästä ilmapiiristä.


Tantratunnin kulku

Esoteerisen tantran tunnit ovat kerran viikossa ja kestävät kaksi ja puoli tuntia. Jokainen tapaaminen sisältää harjoituksia ja teoriaa. Harjoitusosuus kestää noin 90-105 minuuttia ja siinä tehdään aiemmin opittuja ja uusia harjoituksia sekä loppurentoutus yhdessä. Tantran periaatteita, uusien harjoitusten teoriaa ja tantrista elämäntapaa opiskellaan 45-60 minuuttia. Harjoituksessa edistytään askel kerrallaan ja aloitamme helpoista harjoituksista. Kurssi alkaa perinteisistä joogisista asennoista (hathajoogan asanat), jotka opetetaan tantrisesta perspektiivistä. Kurssi kehittyy asteittain luonteeltaan esoteerisempiin tantrisiin tekniikoihin.

Esoteerisen tantran kurssi on systemaattinen ja syvällinen kokonaisuus, joka paljastaa yksi kerrallaan tantran mysteerit. Kurssilla annettavat tehokkaat tekniikat ovat peräisin salaisista ikivanhoista tantrisista opetuksista, jotka on mukautettu moderniin elämään. Tantrisista tekniikoista kerrotaan rationaalisella ja maanläheisellä tavalla. Opetukset auttavat oppilasta asteittaisessa elämän eri osa-alueiden muutoksessa ja tantrisen elämänasenteen kehittämisessä. Tantrinen näkökulma paljastaa ihmeellisen ja henkisen jokapäiväisessä ja maallisessa. Voit opiskella aina 10.vuoteen asti tantraa tällä kurssilla, joka on ainutlaatuinen maailmassa.


Ensimmäisen vuoden sisältöä

Tantrakurssi jakaantuu jaksoihin, joissa ensimmäisenä vuotena opiskelemme tantran näkökulmaa elämän eri puoliin chakrojen kautta. Chakrat ovat ihmisen energiakeskuksia ja tarjoavat suoran pääsyn maailmankaikkeuden loputtomiin energiavarantoihin. Ne ovat myös avaimia tietoisuuden eri tasoille ja tarkka kartta sisäisestä maailmankaikkeudestamme. Jokainen chakrajakso kestää n. 1,5 kuukautta, jonka aikana tehdään harjoituksia tietyn chakran energian voimistamiseksi ja tasapainottamiseksi, jolla on syvällisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Chakraharjoitusten avulla itsetuntemus syvenee ja tietoisuus laajenee. Alla on lyhyt kuvaus ensimmäisen vuoden sisällöstä.

1. JAKSO: Tantran periaatteet & perusharjoitukset

Tietoutta ihmisen hienovaraisesta anatomiasta ja energiasta, Shiva ja Shakti, polariteetin ja resonanssin periaatteet, asanaharjoitusten ja meditaation perusta

2. JAKSO: Elinvoima & juurikeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita juurikeskuksen eli Muladhara chakran herättämiseen. Elinvoimaisuuden tärkeys, maadottuminen, vakaus ja piilevä voima Kundaliini Shakti. Perehdytään vallitseviin tietoisuuden tasoihin, niiden sisäisiin asenteisiin ja rajoitusten ylittämiseen.

3. JAKSO: Seksuaalisuus & sakraalikeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita sakraalikeskuksen eli Svadhistana chakran herättämiseksi. Tutustuminen seksuaaliseen kontinenssiin, tantriseen erotiikkaan, miehen ja naisen moniorgastisuuteen, seksuaalisen energian transmutaatioon ja sublimaatioon. Intensiivisen nautinnon, luovuuden ja hallitun mielikuvituksen tärkeys.

4. JAKSO:  Tietoinen itsensä kehittäminen ja tahdonvoima & napakeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita napakeskuksen eli Manipura chakran herättämiseksi. Sisäisen alkemian, hienovaraisen tulen, itseluottamuksen ja tietoisen ponnistelun tärkeys. Moraali tantrassa, Yamat ja Niyamat, egon periaate, terveellinen elämäntapa ja ruokavalio.

5. JAKSO: Sydämestä eläminen, tunteiden tasapaino & sydänkeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita sydänkeskuksen eli Anahata chakran herättämiseksi. Aktiivisen rakkauden, empatian, hyväksymisen, nöyryyden ja anteliaisuuden tärkeys. Sydämestä käsin eläminen henkisellä polulla. Tantrinen parisuhde.

6. JAKSO: Intuitio ja laajempi tietoisuus & kurkkukeskus

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita kurkkukeskuksen eli Vishuddha chakran herättämiseksi. Elämän ihmeellisyys ja salaperäisyys, intuitiivinen älykkyys, henkisen taiteen periaatteet ja inspiraatio. Esoteerista tietoa Akasha tattvasta ja hienovaraisista äänen värähtelyistä, mantroista.

7. JAKSO (2. vsk): Mielen voima, meditaatio & kolmas silmä

Asanoita, tekniikoita ja meditaatioita nk. kolmannen silmän eli Ajna chakran herättämiseksi. Mielen kirkkaus ja keskittyminen, erottelukyky ja selkeys, muistin parantaminen ja mielen puhtaus harjoitusten kautta. Johdanto meditaatioon ja Layajoogaan. Luova visualisaatio ja mielen hallitsemisen periaatteet.

8. JAKSO (2. vsk): Kruunukeskus ja laajentunut tietoisuus 


Viikottaisen tunnin lisäksi harjoitusryhmiä ja illanviettoja

Tantrakurssi sisältää viikottaisten tuntien lisäksi miehille ja naisille mahdollisuuden osallistua erillisiin harjoitusryhmiin, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa. Näissä ryhmissä syvennetään ymmärrystä tantrasta, keskitytään tantrisen erotiikan opiskeluun ja maskuliinisen ja feminiinisen syvempään heräämiseen. Ryhmän tuki tekee harjoituksista tehokkaan keinon sisäisten voimavarojen ja mahdollisuuksien kehittämiseen. Tantrassa harjoituksen tarkoitus on herättää kaikki se rikkaus, joka meissä jo on, mutta jota harva kokee päivittäin. Kaikki eroottiset harjoitukset jäävät kotiläksyksi.

Tunneilla on lämmin ja keskusteleva ilmapiiri. Tapaamme myös illanvietoissa sekä ensimmäisen vuoden aikana järjestetyissä chakratapaamisissa, joissa keskitytään tietyn chakran heräämiseen interaktiivisten harjoitusten kautta. Chakratapaaminen järjestetään aina yhden jakson päätteeksi.


Tantrakurssin sisältöä 2. vuodesta eteenpäin

  • Opetus ja initiaatiot tantriseen Mahavidya- perinteeseen
  • Pranayama ja muut edistyneemmät Hatha jooga -tekniikat
  • Tantrisen parisuhteen periaatteet
  • Pariasanat - Power Polarity Yoga
  • Shivan eri aspektit
  • Tantrinen astrologia
  • Vijnana bhairava tantra


Vaikutukset

Harjoittaja saavuttaa harmonian ja terveyden fyysisellä, tunteiden sekä mielen tasoilla, herättää piilevät voimavaransa toteuttaa unelmia ja tavotteita. Tantran soveltaminen lisää onnellisuutta ja kykyä rakastaa. Se parantaa rakkaussuhteita, syventää ja jalostaa seksuaalisia kokemuksia ja auttaa saavuttamaan täyttymyksen elämän jokaisella osa-alueella. Sisäiset transformaatiot johtavat harjoittajan huomaamaan, että hän on pääasiallisesti henkinen olento, autuas ja ikuinen, läheisesti yhteydessä muihin luontaisessa sielujen verkostossa. Tantrinen elämänviisaus alleviivaa kaiken ykseyttä.

Tarjous uusille oppilaille

Aloituspaketti: saat ensimmäisen maksamasi kuukauden lisäksi yhden kuukauden kurssia maksutta. Lisäksi saat näiden kahden kuukauden aikana tutustua myös Esoteerisen joogan kurssiin ilman lisämaksua.

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita - huom! joulukuussa online-opetus (Hki)

Luethan myös: Poikkeusajan online-opetukseen sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita

Hinnat ja ilmoittautuminen