Ole niin avoin kuin voit eroottisen ekstaasin energialle!

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

Niin kuin jokainen meistä voi oivaltaa, elämä tarkoittaa salaperäisiä hienovaraisia energioita, virtaa, PRANAA, dynaamisuutta ja liikettä. Niin kauan kuin jokainen meistä pystyy liikkumaan, olemaan dynaaminen ja kyllin vahvassa kunnossa, voimme sanoa elävämme ja että salaperäinen hienovarainen elämän energia on olemassa ja ilmenee sisäisessä maailmankaikkeudessamme.

Jokainen askel jonka otamme, jokainen sana jonka sanomme, jokainen ajatus joka tulee mieleemme, jokainen tila joka meillä on, jokainen ele jonka teemme, nämä kaikki ovat tämän salaperäisen elämän energian samoja ilmentymiä. Tiesimmepä sen tai emme, halusimmepa sitä tai emme, kaikki nämä yhdessä ja jokainen osa erikseen saavat aikaan sisäisessä maailmankaikkeudessamme erilaisia erityisiä mystisiä resonanssi-ilmiöitä makrokosmoksen joidenkin energiapiirien kanssa. Kaikki nämä mystiset resonanssi-ilmiöt saavat aikaan sisäisessä maailmankaikkeudessamme tietyn hienovaraisen energeettisen vallitsevuuden, niiden tapojen ja resonanssien mukaan, jotka ilmenevät sisällämme suurimman osan aikaa. Tämän vuoksi sanotaan usein, että tapa on ihmisen toinen luonto. Samaan aikaan on välttämätöntä oivaltaa, että kaikki nämä ilmentymät vahvistavat inhimillisen tilamme. Mutta ne kaikki myös avustavat niin sanottua ”kuolemaa”, jonka jokainen niistä sisältää. Harvat meistä oivaltavat, että kaikki nämä ilmentymät määräävät meidät kuolemaan joka hetki ja heräämään jälleen henkiin seuraavana hetkenä. On tärkeää ymmärtää, että kuolemme joka hetki ja heti seuraavassa hetkessä synnymme uudestaan. Tämä prosessi, jossa tapahtuu niin sanottu kuoleminen hetkessä ja henkiin herääminen seuraavassa hetkessä, tapahtuu, vaikka emme olisi siitä tietoisia. Tämä joka hetki tapahtuva salaperäinen ”kuoleman” ja ”henkiin heräämisen” – prosessi on sanoinkuvaamaton. Tämän jaksottaisen ”kuoleman” – ”jälleensyntymisen” avulla me lopulta tunnemme tämän hetken.

Eroottisessa parisuhteessa, joka perustuu molemminpuoliseen rakkauteen, nämä polaarisesti vastakkaiset hienovaraiset energiat, jotka ovat samaan aikaan toisiaan täydentäviä, ilmenevät silloin kun esiintyy resonanssiprosesseja makrokosmoksen vastaavien energioiden kanssa. Rakastelun aikana ne sulautuvat emotionaaliseen piiriin, intohimoiseen piiriin, mentaaliseen piiriin ja henkiseen piiriin. Rakkaus, eroottisuus, aistillisuus ja seksuaalisuus yhdessä säveltävät yksiäänisesti aivan erityisen ilmapiirin, joka tekee mahdolliseksi yhtyä intiimisti rakastajamme kanssa moninaisilla tasoilla.

Rakasteleminen transfiguroiden ja kontinentisti on rakastavaisille se kohtaamisen tila, jossa he voivat tavata toisensa kehojen, sielujen ja mielten välillä. Rakkaus ilmenee voimakeskus ANAHATA CHAKRAN kautta. Tämä voimakeskus tekee mahdolliseksi sen, että voimme ilmaista eroottisissa suhteissamme kaikkia rakkauden tiloja, jopa kaikkein hellimpiä. Koska monet ihmiset pitävät sanallista kommunikointia äärimmäisen tärkeänä, he usein unohtavat, että heillä on myös samaan aikaan fyysinen rakenne ja että keholla on oma kieli. Harvat tietävät, että keho sallii meidän ilmaista ja jopa havaita erilaisia erityisiä tiloja ja aspekteja, paljon aikaisemmin kuin ne ilmaistaan sanallisesti.

Kun rakastelemme transfiguroiden ja kontinentisti, voimme ilmaista rakkautemme, ihailumme, hurjuutemme, nautintomme kehon kautta paljon helpommin kuin sanoin; tämä on suora, aistillinen, vaistonvarainen ja eroottinen tapa, joka ilmaisee rakastavaisten välillä olevia syviä tunteita. Salaperäinen kehon kieli on yhteydessä tiettyjen elinvoimaisten hienovaraisten energioiden kanssa. Kehon avulla voimme helposti ilmentää hienovaraista energeettistä värähtelyä, mikä on hyvin salaperäinen elämän ydin.

Usein rakastavaiset tekevät sen virheen, että ajattelevat elinvoimaisuutensa olevan vain yksinkertainen muoto, mitätön kuori – keho, jossa ja jonka kautta he elävät – eivätkä näe sitä elinvoimaisena voimana, hienovaraisten energioiden kokonaisuutena, mikä kiertää kehon läpi. Tämän asenteen vuoksi, joka on todiste tietämättömyydestä, rakastavaiset epäonnistuvat yrityksessään ilmaista syvästi ja täydesti tätä elinvoimaa. Erityisesti naisten tulisi oivaltaa, että elinvoiman ja kehon painon välillä on läheinen yhteys. Tämä tarkoittaa, että heidän tulisi ilmentää täydellistä kehon harmoniaa, olematta liian lihavia tai liian laihoja, vaan fyysisesti täysiä tasapainoisella tavalla.

Joissakin intiimeissä eroottisissa suhteissa, toinen rakastavaisista ja joskus molemmat, unohtavat olla syvästi ja täysin yhteydessä tähän salaperäiseen lähteeseen eli rakastajansa kehon elinvoimaiseen energiaan. Rakastavaisten tulisi oivaltaa niin pian kuin mahdollista, että yleensä erilaiset hienovaraiset energiat (jotka voivat ottaa kehon, tilan, tuntemuksen, tunteen tai ylitsevuotavan emootion vaihtamisen muodon) itse asiassa vavahduttavat heitä molempia sydämen pohjaan asti. Jotkut ihmiset eivät tule todella jälleen tietoisiksi näistä elämän salaperäisistä energioista ennen kuin sairastuvat ja heidän kehonsa kärsii tai joissain olosuhteissa, kun he ovat uupuneita, heikkoja tai heidän energiatasonsa on alhainen. Näiden lisäksi, saamme vahvimman todisteen näiden salaperäisten energioiden olemassaolosta lasten elämästä, kuin myös ihmisten, jotka ovat täysin ja harmonisesti herättäneet SHAKTIN tilan tai VIRAN tilan.

Kun olemme osallisina intiimissä eroottisessa suhteessa, joka perustuu molemminpuoliseen rakkauteen ja transfigurointiin, olemme tuskin kiinnostuneita toisen kehon fyysisestä muodosta (ulkonäöstä, kehon harmoniasta, sen luonteenomaisesta muodosta, joka on aina välttämättömän ilmausta); mikä meitä viehättää, samanaikaisesti rakkauden tilan ilmentämisen kanssa tätä vastakkaista sukupuolta olevaa ihmistä kohtaan, on juuri tämä energeettinen piiri, mikä antaa meille polariteetin ja samalla täydentää meitä. Silloinkin, kun emme sitä oivalla, me käytännöllisesti katsoen astumme sisään salaperäiselle mystiselle alueelle, missä rakkaudesta, eroottisuudesta ja fyysisestä aistillisesta vetovoimasta tulee ainoastaan näiden energioiden ilmauksia.

Sellaisissa olosuhteissa emme enää koe näitä salaperäisiä energeettisiä vaihtoja yksinkertaisina tunteina, vaan koemme samaan aikaan näiden energioiden sanoinkuvaamattoman näkymättömän värähtelyn, jonka havaitsemme salaperäisinä virtoina tai sanoinkuvaamattomina tuntemuksina, tunnemme niiden kutittavan sekä kehomme tasolla että sydämemme tasolla, kun ne saavat aikaan ylitsevuotavia kokemuksia. Nämä intensiiviset, euforiset, ylitsevuotavat tilat ilmenevät usein ylevinä elämyksinä, jotka kääntävät rakkauden ilmenemisen, jota tunnemme, sydämen kielelle.

Jos ponnistelet tarpeeksi siirtyäksesi materiatietoisuuden tasolta energian tasolle ja sitten siirryt edelleen tuntemuksen sanoinkuvaamattomalle tasolle, ja jos etsit usein niiden ihmisten seuraa, joiden valtava hienovarainen energia saa sinut välittömästi ekstaasin (SAMADHIN) tilaan, laajennat siten vähitellen omaa sisäistä yksilöllistä kykyäsi kokea rakkautta. Kun toimit näin, pystyt jatkamaan kokemasi rakkauden ilmaisemista ja samaan aikaan voit tuntea intensiivisesti ja syvästi sen kaikki muut aspektit, suoran kokemuksen kautta. Havaitset siten sen energeettiset nyanssit ja kaikki euforiset viehättävät tuntemusten ulottuvuudet, jotka ovat useimmiten sanoinkuvaamattomia. Heti kun koet tämän hämmästyttävän hyödyllisen tilan, anna sekä sydämesi että ANAHATA CAKRAN avautua. Seuraavaksi sinun täytyy koettaa avata olemuksesi jokainen olennainen atomi ja jälkeenpäin, pyri saavuttamaan sanoinkuvaamaton, puhdas ja ylevä tieto valosta, joka liittyy sielun hienovaraisiin salaperäisiin energioihin.