Mietiskelevä seksuaalisuus

Mietiskelevä seksuaalisuus tantristen ja taolaisten riittien mukaan

kirjoittanut Gregorian Bivolaru

MAITHUNA on keskeinen akseli, jonka ympärillä suurin osa TANTRA JOOGAN metafysiikasta pyörii ja se on usein uskonnollisten hindulaisten veistosten ja taiteen aiheena. Lähetyssaarnaajat, länsimaiset ihmiset ja jopa hindulaiset, jotka ovat saaneet vaikutteita länsimaisesta kulttuurista, pitävät näitä taideteoksia pornografisina ja väittävät, että seksuaalinen JOOGA on itämaisen henkisyyden perverssi ja arvoa alentava muoto.

Mutta erittäin pätevät oppineet (kuten WOODROOFE, DASGUPTA, COOMARASWAMI, ELIADE ja muut) paljastivat kumoamattoman totuuden siitä, etteivät nämä kuvat ole lainkaan pornografisia, vaan edustavat symbolisella tavalla metafyysistä oppia ja pyhää toimitusta. MAITHUNALLA ei siten ole mitään yhteistä seksuaalisten orgioiden kanssa. Se symboloi Hengen ja Luonnon ikuista liittoa ja edustaa mietiskelevän rakkauden täyttymystä tai henkistynyttä seksuaalisuutta.

MAITHUNA-riitin, ja sitä vastaavan TAOLAISEN riitin, vallitseva ajatus on että seksuaalisesta rakkaudesta voi tulla syvää meditatiivista palvontaa, jossa osallistujista tulee Jumalallisen eläviä ruumiillistumia. MAITHUNA sisältää myös tuotetun seksuaalienergian transmutaation, toisin sanoen sen ominaisuuksien muuttamisen. Mitään ei tehdä seksuaalisen energian tuottamiseksi: se vain ilmenee itsestään, ilman tungettelua tai pakkoa.

On hyvin tunnettua, että TANTRA JOOGA käyttää monimutkaista symbolismia ihmisen hienovaraisesta anatomiasta. Selkäranka edustaa elämän keskiakselia, jolla on juuret Alamaailmassa ja oksat Taivaassa. Luonnossa ilmenevän jumalallisen voiman (elinvoiman) symbolinen kuvaus on selkärangan puun perustassa sijaitseva Käärmeen Voima, joka nukkuu MAYAN lumouksessa. Seksuaalinen JOOGA koostuu Käärmeen herättämisestä ja sen hallitusta nostamisesta selkärangan puun juurista oksiin. Tämä prosessi määrittelee henkisen valaistumisen ja ihmisen Itsen lopullisen vapautumisen.

Kun Käärme pysyy selkärangan puun perustassa, se ilmenee seksuaalisena energiana; kun se liikkuu ylöspäin, sitä kutsutaan KUNDALINIKSI; kun se on puun latvassa, se ilmenee henkenä. MAITHUNA riitin aikana, Käärme herätetään ja nostetaan, ja lopulta johdetaan mietiskelemään Jumalallista, joka ruumiillistuu naisessa ja miehessä.

Kumppanit istuvat kasvotusten, mies täydessä lootusasennossa (padmasana), nainen istuen hänen sylissään ja kietoen jalkansa hänen vyötärönsä ympärille ja käsivartensa miehen kaulan ympärille ekstaattisen antautumisen tilassa. Tiibetiläinen nimi tälle asennolle on YAB-YUM, joka tarkoittaa ”Äiti-Isä”. Tämä asento on selvästi staattinen; pari pysyy liikkumattomana ja pidentää syleilyä niin että energeettinen vaihtuminen heidän välillään on enemmänkin passiivista ja vastaanottavaista, kuin aktiivista ja vaativaa. Mitään erityistä ei tehdä seksuaalisen energian herättämiseksi: sen annetaan seurata omaa luonnollista virtaustaan, ilman että sitä käytetään hyväksi tai siihen tartutaan tahdonvoimalla. Kuitenkaan mielen ja aistien ei anneta hyppiä sinne tänne, vaan ne ohjataan tietoisesti mutta vaivattomasti kokemaan ”se mikä on” (tämän hetkisen kokemuksen välitön läheisyys).

Sekä TANTRISET että TAOLAISET perinteet korostavat sitä, että molemmat kumppanit hallitsevat ja jalostavat seksuaalista energiaa (orgasmi ilman siemensyöksyä) ja pysyvät mielentilassa joka ei vaadi mitään. Erittelevän järjen sijasta he luottavat kehon, sielun ja hengen yhdistettyihin voimiin kokonaisuutena.

Meille on tärkeämpää näiden ideoiden psykologinen arvo kuin tekniset yksityiskohdat. Nämä ideat edustavat korkeasti kehittynyttä asennetta suhteessa ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja elämään. Jos nämä ideat omaksuttaisiin nykyaikaisessa sivilisaatiossa ja niitä toteutettaisiin käytännössä, ne auttaisivat odottamattomasti selventämään epäselvyyksiä, joita meillä on avioliittoon ja seksuaalisuuteen liittyen.

Seksuaalisen mietiskelyn vaikutus on orgasmin viivästyminen

Seksuaalisen JOOGAN syvempää tarkoitusta ei voi ymmärtää ellemme ymmärrä TANTRAN ja TAOISMIN peruskäsitteitä.

TAOLAINEN oppijärjestelmä perustuu ideaan ’ei-puuttumisesta’ (WU-WEI) TAOON (Luonnon virtaukseen). Se tarkoittaa ”ihminen –syvässä –ja –tietoisessa –suhteessa –ympäristönsä –kanssa ”. Tämä näkemys avaa aistit ja siten paljastaa seksuaalisen kokemuksen mietiskelevän puolen. Tätä kutsutaan dhyanaksi TANTRASSA. Sekä TANTRINEN JOOGA että TAOLAINEN JOOGA korostavat hengityksen hallitsemisen tärkeyttä, sillä hengityksen rytmi määrittelee havaitsemisen laajentumisen. Hengityksen ratkaiseva merkitys on yksi tärkeistä avaimista tämän lähestymistavan ymmärtämiseen.

Hengityksen täydellinen hallinta (pranayama) saavutetaan, kun sen rytmi pysäytetään spontaanisti ilman, että siitä on seurauksena elämän katoaminen. Tämä tehdään siten, että annetaan hengityksen virrata sisään ja ulos vapaasti, puuttumatta siihen millään tavalla, mutta pysymällä terävästi ja jatkuvasti tietoisena prosessista. Hengitys alkaa hidastua siinä mittakaavassa, että sisäänhengityksen ja uloshengityksen liikkeet ovat melkein huomaamattomat: hengitys näyttää pysähtyneen. Tapamme hengittää määrittelee tapamme kokea ja elää elämämme. Tämä havaitsematon, liikkumaton hengitys määrittelee ’ei- asenteen’ elämää kohtaan (WU-WEI), kiinnittymätön ’ei-toiminta’ niin kuin tämä termi määritellään Bhagavad Gitassa: toiminta ilman egon puuttumista siihen. Hengityksen liikkumattomuus johtaa mielen kaavojen (vritti-s) häviämiseen, joka johtaa orgasmin liikkumattomuuteen. Silti merkittävä idea sekä hengityksessä että orgasmissa ei ole ”liikkumattomuus” vaan ”vaivattomuus”. Juuri niin kuin hengityksen mietiskeleminen hidastaa sen lähes liikkumattomaksi, rakastelun mietiskeleminen hidastaa sen pysäyttäen sen loputtomaksi orgasmiksi.

Kehon prosessien hidastamisella ei ole mitään arvoa sinänsä: ne ovat vain ulkoisia merkkejä ”egon” katoamisesta, egon, joka pakottaa ja työntää nautintoa sen sijaan, että antaisi sen seurata luonnollista kulkuaan. Orgasmi on spontaani silloin kun se tapahtuu itsestään, omalla ajallaan ja kun kehon liikkeet sanelee pikemminkin tarve ”reagoida” kuin ”vaatia”. Aktiivinen seksuaalinen yhdyntä on vain epätäydellistä matkimista jostain, jonka tulisi tapahtua itsestään ei-puuttumisen asenteella.

Mietiskelemisen kannalta seksuaalinen rakkaus on paljastus. Kauan ennen orgasmia, seksuaalisuuden äkillinen nousu ilmenee kumppaneiden välillä säteilevänä lämpimän rakkauden vaihtamisena psyykkisellä tasolla. Tämä lämpö on niin voimakas, että heistä tuntuu kuin he sulaisivat ekstaattisesti toisiinsa. Siten seksuaalinen halu muuttaa itsensä mitä hellimmäksi ja kunnioittavimmaksi rakkaudeksi mitä kuvitella saattaa.

Kulttuurissamme seksuaalisuus on paljon potentiaalinsa alapuolella

Mietiskelevä seksuaalisuus saa aikaan sen, että on mahdollista spontaanisti havaita suhteemme Universumiin. Rakastelun ”tekniikka” itsessään ei ole ensisijaisen tärkeä, koska ei ole mitään tulosta saavutettavana. Tässä lähestymistavassa mies ja nainen ovat spontaanisti itsensä löytämisen polulla, tuomitsematta tai odottamatta mitään etukäteen, eläen intohimoisesti siinä mikä on olemassa tässä hetkessä. Tänä suuren nopeuden aikana, ainoa tekninen pyyntö on se, että on tarpeeksi aikaa tai paremmin sanottuna varataan tarpeeksi aikaa. Tällä ei tarkoiteta vain sitä aikaa, mikä mitataan sekunneissa, tunneissa, päivissä, jne., vaan pääasiassa psyykkistä ominaisuutta (jota voidaan kutsua erinomaisuuden asteeksi) joka sallii tapahtumien tapahtua omalla ajallaan, sisäinen rytmi joka määrittelee ’ei-kiirettä’ asenteen. Tämä on perustavaa laatua oleva olennainen asenne, jota ilman henkisyys on mahdotonta.

Tavallinen tapa lähestyä seksuaalisuutta on kiirehtivä, pakotettu tapahtuma, jossa naisen orgasmi on suhteellisen harvinainen ja miehen siemensyöksyä nopeutetaan ennenaikaisilla liikkeillä. TANTRINEN ja TAOLAINEN ’ei-puuttumisen’ tapa tai ’ei – egon – mukanaoloa’ sallii loputtoman rakkauden vaihtamisen ja viivästyttää miehen siemensyöksyä sen katoamiseen asti. Tämä lähestymistapa on paljon helpompi naisille, johtuen heidän perusluonnostaan, joka on passiivinen, vastaanottavainen. Mutta kun mies tottuu tähän seksuaalisuuden henkiseen lähestymistapaan, hän voi pitkittää rakastelua loputtomasti, tarjoten naiselleen parhaimman mahdollisen tyydytyksen ja täyttymyksen yhdessä hyvin nopean ja syvän itsensä löytämisen ja valaistumisen polun kanssa.

Yksi mietiskelevän seksuaalisuuden ensimmäisistä askelista on kaikkein yksinkertaisimpien kontaktien syvyyden ja nautinnon löytäminen, sellaisten joilla ei yleensä katsota olevan mitään tekemistä seksuaalisen kanssakäymisen kanssa tai joiden katsotaan edeltävän sitä. Esimerkiksi se, että löytää kauneuden siinä kun näkee rakastettunsa, koskettaa häntä, kuuntelee hänen ääntään. Tähän liittyy kuitenkin yksi ehto: älä odota näiden kontaktien johtavan mihinkään, älä pakota niitä johtamaan mihinkään, vaan anna niiden seurata omaa luonnollista kulkuaan ja pysy kiinnittymättömän odotuksen tilassa.

Siten vastaanotettuna, ulkoinen ja sisäinen maailma latautuvat elämän uskomattomalla intensiteetillä ja havaitsemme, että omaan olemukseemme sisältyy, jossain määrin, ulkoinen todellisuus, joka heijastuu sisäiseen maailmaamme.

Psyykkiseen rakasteluun sisältyy rakastettusi huolellinen havaitseminen

Idea mietiskelevästä seksuaalisuudesta löytyy japanilaisesta teeseremoniasta. Tämä seremonia, jolla on juuret ZENIN harjoittamisessa, yhdistää metafyysisen ekstaasin sosiaaliseen toimintaan, teen juomiseen muutamien hyvien ystävien kanssa. Teeseremonian aikana, kaikkein tärkein toiminta on jatkuva mietiskely – kaikki muu on toissijaista aivan alusta asti ja jokseenkin vähäpätöistä. Jos tätä tosiasiaa ei ymmärretä, teeseremoniasta uhkaa tulla hienostunutta snobismia, ilman mitään henkistä merkitystä, aivan niin kuin mietiskelevästä seksuaalisuudesta, ilman ’ei-puuttumisen’ opin ymmärtämistä, voi tulla pitkitetyn seksuaalisen aktin hienostunutta taidetta ja nautinnon lisäämistä, mutta ilman paljoakaan henkistä arvoa.

On sääli, että suurin osa niistä jotka aloittavat TANTRAN harjoittamisen (ja jopa niistä, jotka katsovat olevansa edistyneitä) ajattelevat sen olevan taito, joka saavutetaan harjoittamalla joitakin tekniikoita. Ei ole mitään saavutettavaa! Ei ole yritystä, ei määränpäätä, ei polkua. Ainoa asia, mikä voi vaatia hieman yritystä on päästää irti, oppia pois ennakkoluuloistamme seksuaalisuuteen liittyen. Kun tämä on tehty, TANTRA jää jäljelle.

Ajatusten vaihtaminen ’tosi puheen’ välityksellä

Tällainen kommunikoinnin muoto tarkoittaa sitä, että voit ilmaista ajatuksesi juuri sellaisina kuin ne ovat. Että olet vapaa tekopyhyydestä, etkä tarvitse ”kaunista”, ”hyvää” tai ”sovinnaista” muotoa ilmaistaksesi ajatuksiasi. Tämä ’tosi puhe’ on todellinen aarre aidossa TANTRISESSA suhteessa, ja sitä on erittäin vaikea löytää. Vaikeus piilee siinä tosiasiassa, että ’kasvatus’ jonka saamme, opettaa meitä niin tehokkaasti kätkemään ajatuksemme sovinnaiseen muotoon, että tästä prosessista tulee toinen luontomme. ’Tosi puheella’ ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että loukkaa kumppaniaan suoruudella, joka on itsekäs ja tyly asenne, aivan niin kuin seksuaalisuuden aggressiivinen lähestyminen.

’Tosi puhe’ sisältää välttämättä kumppanisi tietoisen ja syvän ymmärtämisen, mikä perustuu pitkään itsensä löytämisen prosessiin. ’Tosi puheen’ voivat saavuttaa vain henkisesti kypsät olennot, joilla on syvä huumorintaju. Tämä kommunikointi voi tapahtua jopa ilman sanoja ja kuvaa varmasti henkisen eroottisen suhteen tärkeintä saavutusta. Ajatusten vapaan virtauksen paljastaminen ilman välikäsiä, ’tosi puhe’ paljastaa suhteen tason paljon intiimimmin kuin vartaloiden alastomuus.

On merkittävää, että ihmiset jotka auttavat meitä ilmaisemaan itseämme vapaasti, ovat niitä jotka saavat meidät tuntemaan täyttymystä, sillä näiden ihmisten kanssa emme tarvitse egoa tunteaksemme olomme turvalliseksi.

Mietiskelevässä seksuaalisuudessa emme voi puhua ’seksuaalisesta aktista’

Termi ’seksuaalinen akti’ sen tavallisessa tarkoituksessa ei ole sopiva, sillä se määrittelee rajoitetun alueen kokemuksesta ja niin kuin olemme edellä nähneet, niin mietiskelevässä seksuaalisuudessa tämä alue käsittää koko Universumin. Sen lisäksi termi ’akti’ viittaa aktiiviseen puuttumiseen, kun taas mietiskelevässä seksuaalisuudessa pääasia on sitoutua ei aktiiviseen, ilman – päämäärää - suuntautuvaan tapahtumaan. Kun läheisyys kahden rakastavaisen välillä on sellainen, että heidän sukupuolielimensä koskettavat toisiaan, riittää että he rentoutuvat ja pysyvät liikkumattomina, ja jossain vaiheessa penis pikemminkin imeytyy vaginaan kuin työntyy sinne. Tekemättä mitään vapauttaakseen mitään, kaksi rakastavaista kietoutuvat yhteen prosessin kanssa (pysyvät siinä). Identiteetin tunne heidän välillään vahvistuu; sen lisäksi, uusi suhteellinen olento syntyy. Tämän uuden entiteetin vuoksi, rakastavaiset ylittävät rajoituksensa ja autuuden aalto vie heidät mukanaan. Aalto, joka ei ole ’minun’, ’sinun’ eikä edes ’meidän’: se on kosminen, persoonaton, rajaton.

Jatkuva pakkomielle saavuttaa orgasmi siemensyöksyllä myrkyttää seksuaalisen rakkauden. Jatkuva pakkomielle saavuttaa kosminen autuus myrkyttää mietiskelevän seksuaalisuuden. Jos pari on vapaa kaikista huolista mitä tulee orgasmin tai kosmisen autuuden saavuttamiseen tai saavuttamattomuuteen, mikä tahansa rakkauden leikki on mahdollista, jopa kaikkein aktiivisin. Tällä ei tarkoiteta tiettyjen tekniikoiden käyttämistä, vaan reagoimista spontaanisti hetkeen.

Näin koettuna, seksuaalisuus paljastaa fyysisen ja henkisen luonnollisen yhteyden. Olisi naurettavaa määrätä tietty kesto mietiskelevälle seksuaalisuudelle. Sen ajaton ominaisuus on seurausta siitä, että siitä puuttuu täydellisesti kaikki aikomukset ja kiire. Lopullinen autuus tulee ajallaan, koska se on JUMALALLINEN ARMO, ei ihmisen työtä. Olennainen asia tässä on totaalinen antautuminen, joka aloittaa Jumalalliseen uudestaan yhdistymisen prosessin. Tulemme nyt sanan USKONTO (RELIGION, RE-LIGERE; re-unification, re-link) todelliseen merkitykseen: toisin sanoen uudelleen yhdistäminen, yhteen liittäminen. Se mitä kumppanit tuntevat toisiaan kohtaan, voidaan hyvin määritellä termillä ’uskonnollinen palvonta’. Seksuaalisen rakkauden täyttymys nöyryyden tilassa johtaa transfigurointiin: silloin jokapäiväinen maailma paljastaa itsensä olemalla identtinen henkisen maailman kanssa.