Jatkuvuus ja harmonia onnellisessa tantrisessa parisuhteessa

Jatkuvuus ja harmonia onnellisessa tantrisessa parisuhteessa  kumpuaa läheisyyden syventämisestä

kirjoittanut Paula Suciu

Tantrinen suhde miehen ja naisen välillä on suhde, jossa nautitaan emotionaalisesta ja syvällisestä eroottisesta läheisyydestä ja joka perustuu vilpittömään ja avoimeen kommunikointiin rakastavaisten välillä. Jos haluamme että rakkaussuhteemme kukoistaa, meidän on vaalittava molemminpuolista luottamusta, henkistä avautumista sekä syvällistä ja ihanaa läheisyyden tilaa.

Tantrisen viisauden keskeinen tarkoitus on saavuttaa ykseyden ja harmonian tila, mikä tapahtuu luomalla vakaa tila koko Olemassaoloa hallitsevien maskuliinisten ja feminiinisten vastakkaisten voimien välille. Tantran mukaan täydellinen yhteys näiden kahden harmonisen vastavuoroisen voiman välillä voi synnyttää Ikuisen Onnellisuuden (Autuuden). Kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme, mutta kunnioitus toista kohtaan määrittelee tasapainon parisuhteessa, jonka ansiosta mahdollisia konflikteja, valtataisteluja ja manipulaatiota ei tapahdu. Rakastava intohimo on ohimenevää silloinkin kun käytettävissä on riittävästi elinvoimaa ja energiaa, sitä vastoin kokonaisvaltainen, läheinen rakkaus on paljon kestävämpää ja pysyvämpää koska se perustuu olennaisen jumalallisen luontomme löytämiseen niin omassa sisäisessä olemuksessamme kuin rakastajamme olemuksessa.

Ajatusten ja tunteiden jakaminen  rakastajasi kanssa syventää läheisyyttä

Ihana läheisyyden tila muuttuu syvälliseksi parisuhteessa, kun jaamme ajatuksemme, kokemuksemme ja intiimit henkiset tilamme. Meidän on lähestyttävä toisiamme intiimisti ja syvällisesti, avautumalla fyysisesti, sydämen tasolla, tunnetasolla, mentaalisesti ja henkisesti. Joskus tämä prosessi voi olla meille vaikea, sillä meidän on hylättävä suojelevat kilpemme, joita käytimme suojaamaan menneistä kokemuksistamme parisuhteissa aiheutuneita sielumme haavoja. On aivan välttämätöntä katsoa vilpittömästi sieluumme, jotta löytäisimme syyn tuskaamme. Näin toimien vältämme heijastamasta rakastajaamme omia ongelmiamme ja tarpeitamme. Meidän on myös oltava suvaitsevaisia ja hyvin joustavia ymmärtääksemme, että rakastajamme tarpeet ja tapa ajatella voivat olla erilaiset kuin omamme. Tämän vuoksi on tarpeen, että olemme hyvin rohkeita voidaksemme puhua rehellisesti ja selvästi parisuhdettamme koskevista tunteista, toiveista ja pyrkimyksistä. Jotta rakkaus välillämme pysyisi elävänä, syventyisi ja tulisi intensiivisemmäksi, meidän on aina herätettävä alun ylevä hetki ja ravittava sielujamme taianomaisilla ja romanttisilla hetkillä.

Tunteiden rehellisyys

Tiettyjen konfliktien, jotka voivat ajan myötä johtaa vihaisuuteen, mielipahaan tai jännityksiin suhteessamme rakastajaamme, välitön selvittäminen voi auttaa meitä paljon parisuhteessamme ja tekee eroottisesta elämästämme spontaanimpaa, ylitsevuotavampaa ja viehättävämpää. Tantrinen rakkaus on transformoiva kokemus. Emme voi antaa itseämme kokonaan rakastajallemme, jos pidämme kiinni tunnetasollamme ilmenevistä estoista tai turhautumista. On välttämätöntä päästää irti ennakkoluuloista, jotta voimme eläytyä ja vastata kumppanimme tunteisiin.

Jotta parisuhteemme pysyisi tuoreena ja harmonisena, on välttämätöntä käyttää tietty aika ongelmista puhumiseen, jolloin tähtäämme siihen, että ymmärrämme myös toisen näkökulman ja siten kanssakäymisestä välillämme tulee tehokkaampaa ja sillä on positiivinen vaikutus meihin. Kun päätämme ryhtyä sellaiseen keskusteluun, pidämme mielessä seuraavat seikat: molemmat pyrkivät kertomaan vilpittömästi, johdonmukaisesti, vakaalla äänensävyllä, rauhallisesti mikä painaa hänen sieluaan ja toinen sitoutuu kuuntelemaan erittäin tarkkaavaisesti ja vastaanottavaisesti, omaksumatta puolustautuvaa asennetta. Toinen tärkeä seikka on se, ettei kumpikaan keskeytä toista, eikä pyri hallitsemaan keskustelua korottamalla ääntään. Meidän ei myöskään pidä pelätä näyttää omaa haavoittuvaisuuttamme toisen edessä, vaan osoittaa luottamusta siihen, että avaamalla sielumme parisuhteellemme, se voi vain kehittyä paremmaksi.

Eroottisten kokemusten jakamisen ilo

Seksuaalisuus on olennainen ja arvokas osa ihmisluontoamme ja se ansaitsee erittäin vastuullisen kohtelun. Intiimissä tantrisessa parisuhteessa meidän on voitava luottaa toisiimme ja kunnioitettava vastavuoroisesti toistemme tiloja, tunteita, ihanteita ja uskomuksia. Pidämme mielessämme toisen henkilön eroottisen ja rakastavan valmiuden, emmekä koskaan pakota häntä rakastelemaan kanssamme silloin, kun hän itse ei sitä halua. Kun välillämme vallitsee molemminpuolinen ihailu ja transfigurointi, seksuaaliset rajoitukset ja ennakkoluulot häviävät; rakastava läheisyys kehittyy välillemme, kun avaudumme toistemme edessä jakaen ajatuksemme, tunteemme, pelkomme, epäilyksemme, toiveemme ja eroottiset fantasiamme. Kun keskustelemme yhdessä mahdollisista ongelmista, joita parisuhteessamme esiintyy, meidän on otettava huomioon, ettemme koskaan kritisoi toista osapuolta seksuaalisessa mielessä, emmekä käytä välillämme jaettuja salaisuuksia toista vastaan. Toimimme näyttääksemme rakastajallemme leikkisästi ja spontaanisti mistä pidämme ja mitä toivomme eniten kokevamme eroottisella tasolla, käyttäen luovia ja omaperäisiä keinoja. Tätä varten valitsemme rentouttavan hetken, kun olemme levänneet ja täynnä energiaa, ilman paineita ajasta tai ympäristön häiriöistä.

Menemme makuuhuoneeseen rakastajamme kanssa ja alamme hyväillä toisiamme, käyttäen erilaisia kosketuksen keinoja, kuten kieltä, huulia, sormia ja muita kehon osia. Näin rakastajamme intiimeimmät alueet tulevat meille tutuiksi. Tunnustamme sitten hellästi ja rakastavasti, miten haluaisimme tulla kosketetuksi ja suudelluksi, erityisesti intiimeiltä alueilta. Koemme siten, täydellisellä ja transfiguroidulla tavalla, eroottista nautintoa, nauttien kaikista seksuaalisuuden puolista, vaalien jokaista löytöä, jonka teemme rakastajaamme liittyen, ollen samaan aikaan tietoisia eroottisesta ykseydestämme.