Tietoinen läsnäolo tieteellisesti tutkittu

nathafi nid

472

nathafi shortdescr

Lukuisten tutkimusten mukaan tietoinen läsnäolo auttaa oikeasti moniin sairauksiin

nathafi shorthead

Tietoinen läsnäolo tutkittuna

nathafi URL

/fi/uutiset/tietoinen-lasnaolo-tieteellisesti-tutkittu

Display tantrafi stream

no

Display tantrafi pick

no

nathafi title

Tietoinen läsnäolo tieteellisesti tutkittu

nathafi content type