Henkinen tapa lähestyä tantraa

Vaikka tantrasta on viime aikoina puhuttu ja kirjoitettu paljon, vain harvat todella tietävät, mitä se tarkoittaa. Tantra on itämainen henkinen järjestelmä, jonka päätarkoituksena on vastakohtien yhdistäminen ihmisen kaikilla tasoilla. Tantrassa mies ja nainen nähdään makrokosmisten energioiden ilmentyminä tai peileinä, joita edustavat; jumala Shiva tai maskuliininen periaate ja jumalatar Shakti tai feminiininen periaate, missä tahansa muodossa ne ilmenevätkään.

Kahden vastakkaisen navan, naisellisen – yin ja miehisen – yang, harmoninen yhtyminen johtaa lopulta mielen ja kehon vapautumiseen: vapautumiseen oletettujen ja tiedostamattomien jälleensyntymien loputtomasta kierrosta. Mutta tämän lisäksi se johtaa jumalankaltaiseksi tulemiseen. Mies ja nainen pitävät potentiaalisesti hallussaan omassa olemuksessaan kaikkia maailman mahdollisuuksia ja kokemuksia. Kun he yhtyvät, nämä kokemukset paljastuvat uudessa valossa ja sanoinkuvaamattoman ykseyden harmoniana, joka on koko luomakunnan perusta.

Tantra voi yhdistää uudelleen länsimaisessa yhteiskunnassa pitkän aikaa sitten seksin ja henkisyyden välille aikaan saadun eron. Mistään muualta et voi löytää lähempänä totuutta olevaa harmoniaa seksin ja henkisyyden välillä. Tantra on keino kehittyä henkisesti, se on rakkaudellisen yhtymisen eheyttämistä pyhäksi teoksi, jonka ainoana tarkoituksena on johtaa meidät lähemmäs Jumalaa.

Tehdäkseen tällaisen yhtymisen helpoksi ihmisen kaikilla tasoilla, tantra käyttää erilaisia fyysisiä, psykologisia, antaumuksellisia tai henkisiä tekniikoita. Meidän on tarkoitus esitellä kaikkein esimerkillisimmät ja tehokkaimmat näistä tekniikoista.

Tantra ei ole millään tavalla ristiriidassa kristinuskon kanssa. Ja siksi se voi tarjota nykyaikaiselle ja ylikuormitetulle ihmiselle lähestyttävissä olevan tavan parantaa elämäänsä, olla onnellisempi, tehdä rauha itsensä ja muiden kanssa ja elää eroottinen yhtyminen syvällisemmin, intensiivisemmin ja pidempään.

lähde: yogaesoteric