Eroottinen Tantra

Tantra on käytännöllinen elämänfilosofia minkä tahansa kokemuksen muuntamiseksi itsetietoisuuden lisäämisen välineeksi. Jotkin tantran suuntaukset käsittelevät myös eroottisuutta, joka on elämäämme kuuluva voimakas ja usein vain alitajuisesti toimiva impulssi. Eroottisen tantran harjoitusten avulla voimme oppia tuntemaan erottisuutemme paremmin ja käyttämään sitä korkeampien tavoitteidemme hyväksi.

Seksuaalinen kontinenssi

Eroottinen tantra ei ole oppi rakastelusta jollain ennaltamäärätyllä tavalla, mutta se tarjoaa keinoja tehdä rakastelusta molempia syvemmin tyydyttävää, pidempikestoista, täysin tietoista ja hallittua. Tärkein keino tähän on eroottisen energian hukkaamisen estäminen eli kontinenssi: miehellä tämä tarkoittaa siemensyöksystä pidättymistä, naisella ulospäin räjähtävien orgasmien välttämistä ja kuukautisvuodon minimoimista.
Jos eroottista energiaa ei menetetä, rakastelu voi jatkua paljon tavallista kauemmin ja intensiivisemmin, molemmat voivat saada useita ja pitkäkestoisia orgasmeja. Koska seksuaalinen kiihottuminen kanavoidaan rakastelun aikana rakkaudeksi ja muiksi korkeammiksi henkisiksi tiloiksi, parisuhde saa uuden merkityksen ja sanoinkuvaamatoman syvyyden muun muassa keskinäisen yhteyden tunteen ansiosta.

Tantrinen orgasmi

Miehen siemensyöksy ja orgasmi eivät ole sama asia, vaikka ne tavallisessa rakastelussa esiintyvätkin yhtä aikaa. Siinä missä siemensyöksyyn liittyvä orgasmi on lyhytaikainen ja johtaa jonkinlaiseen nostalgisen passiivisuuden tilaan, tantrinen orgasmi voi kestää jopa kymmeniä minuutteja ja sen jälkeen olo on uudistunut, kohottunut ja virkeä. Kyky saada orgasmeja, ilman rakastelun lopettavaa tarpeetonta siemensyöksyä, voidaan oppia erilaisten eroottisen tantran ja joogan menetelmien avulla. Apuna tässä voidaan käyttää tietoisuuden lisäämistä esimerkiksi lantionpohjan lihaksista ja hengityksen rytmistä.

Nainen on tavallisesti luonnostaan kykenevä useisiin, sisään- ja ylöspäin suuntautuviin orgasmeihin. Siksi naiselle on tärkeitä oppia ilmaisemaan eroottista luovuuttaan vapaasti, estoitta. Suurempi avautuminen eroottisuudelle antaa naiselle kyvyn ilmaista feminiinisyyttään ja nauttia siitä juuri hänelle itselleen luonteenomaisella tavalla. Jalostamalla omaa olemustaan nainen voi myös suuresti helpottaa miehensä kykyä pidempään rakasteluun.

Orgasmi ei itsessään ole tantrisen rakastelun tavoite, mutta se avaa mahdollisuuden eroottisen energian spontaanille kohottumiselle ja muuntumiselle korkeammiksi tiloiksi. Itse rakastelussa vuorottelevat vaiheet, jossa eroottista energiaa tietoisesti hallitaan ja jossa toinen tai molemmat saavat orgasmeja. Mitä kokonaisemmin rakastajat avautuvat toisilleen ja eroottisen energian kohoamiselle, sitä syvemmän henkisen ulottuvuuden ja tyydytyksen itse rakastelu ja orgasmitilat tuovat.

Jooga- ja meditaatioharjoitukset ovat olennainen osa myös eroottisen tantran harjoittamista, koska niiden avulla voimme oppia hallitsemaan kehoamme ja mieltämme. Sopivasti valitut joogaharjoitukset helpottavat merkittävästi seksuaalienergian muuntamista sekä auttavat harjoittajaa tunnistamaan ja ymmärtämään rakastelussa syntyviä hienovaraisia tietoisuudentiloja. Jooga, meditaatio ja eroottinen tantra ovat siis tavallaan saman harjoituksen eri muotoja.

Tantra ja parisuhde

Seksuaalisen energian hallinnan yhteinen opiskelu on pariskunnalle miellyttävää ja monella tavalla hyödyllistä. Se lisää keskeistä luottamusta, intiimiyttä ja antaa parisuhteelle piristyksen, jonka avulla voidaan palata rakkaussuhteen perustana olevaan valloittavan ja avartavaan rakastumisen tunteeseen. Menestyminen eroottisen tantran harjoittamisessa vapauttaa vähitellen pariskunnan haitallisista rutiineista ja taipumuksista, korvaten ne kypsällä, antaumuksellisella ja vakaalla kiinnittymättömän rakkauden tilalla.

Eroottisen vetovoiman lisääminen ja ylläpitäminen takaa parisuhteen jatkuvan uusiutumisen ja leikillisen jännitteen. Jos eroottista energiaa ei hukata, jokainen rakastelukerta lisää parin vetoimaa sen sijaan, että se vähentäisi sitä. Tärkein tekijä vetovoiman kannalta on miehen maskuliinisuus ja naisen feminiinisyys. Rakastelussa olennaisimpia miehisiä ominaisuuksia ovat itsetietoisuus ja -hallinta, aktiivinen rakkaus ja järkkymätön viriiliys. Feminiininen nainen osaa antautua täysin eroottisuudelle ja miehelleen samalla ilmaisten vapaasti herkän sisäisen luontonsa.

Rakastelu on antamisen taide

Mitä syvempää rakkautta pariskunta kokee toisiaan kohtaan, sen luontevampaa heille on huolehtia toistensa kaikkinaisesta hyvinvoinnista hellällä ja epäitsekkäällä tavalla. Myös rakastelussa molemmille olennainen asenne on jättää oma nautinto toissijaiseksi ja pyrkiä kaikin keinoin täyttämään rakastetun halut ja tarpeet. Jokainen antamisen, tarjoamisen teko lisää suuresti empatian kykyä, luottamusta ja kiinnittymätöntä rakkautta. Se myös opettaa, että rakkaus lisääntyy rakastamalla, ei odottamalla tai vaatimalla rakkautta.